ขออภัยในความไม่สะดวก ระบบปิดให้บริการในวันที่ 1 -5 ส.ค. 2565


Sorry for the inconvenience. The system will be closed on 1 -5 Aug, 2022.


ขอใช้สถานที่ กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริหารจัดการอาคารสถานที่ โทร.2900 กด 2

User name และ Password ที่ใช้ login เป็น username และ password เดียวกับ email ของมหาวิทยาลัย สำหรับอาจารย์ เช่น salitta.n สำหรับนักศึกษา เช่น papada.sint

คู่มือการใช้งาน

สอบถามรายละเอียดของขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มนี้เพิ่มเติม โทร.2980